top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hy Vọng


Chúng ta đã bắt đầu Mùa Vọng, mùa hướng về ngày Chúa Giê-xu ra đời để cứu chuộc nhân loại, đem cho chúng ta ánh sáng hy vọng. Nhân loại đang đi trong bóng tối vì đã khước từ Ngài. Bóng tối của thế kỷ 21 nầy còn kinh khủng hơn bóng tối của thế kỷ thứ nhất khi Chúa Giê-xu giáng sinh với tội lỗi, gian ác tinh vi và tinh thần phản loạn, chống đối Thiên Chúa nhiều gấp bội. Chúa đã giáng sinh, chiếu rọi ánh sáng vào trần gian tăm tối nhưng con người chúng ta có quay về với ánh sáng đó, có chịu đi theo Chúa để được Ngài chiếu rọi và hướng dẫn không? Ánh sáng hy vọng đã đến, hãy hướng về ánh sáng đó để được hướng dẫn và sống trong hy vọng. Hãy tìm đến với Chúa Giê-xu trong Mùa Giáng Sinh nầy để kinh nghiệm một Mùa Vọng đầy hy vọng. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hy Vọng

Minh Nguyên: Trường Ca Messiah & Thiên Tài George Frederic Handel

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page