top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hy Vọng


Chúa Nhật vừa qua là Chúa Nhật Đầu Tiên của Mùa Vọng. “Vọng” nghĩa là trông mong hay hướng về. Chúng ta trông mong hay hướng về Ngày Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh hơn 2,000 năm trước. Trong bốn Chúa Nhật của Mùa Vọng, chúng ta thắp lên bốn ngọn nến. Ngọn nến thứ nhất là nọn nến hy vọng. Chúa Giê-xu giáng sinh đem hy vọng đến cho nhân loại. Hy vọng là điều chúng ta cần nhất để có thể sống còn. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hy Vọng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 13)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page