top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hoa Ðào Nở…


Bạn có thấy những cành đào rung rinh trước gió trong mùa Xuân nầy không? Nó cho ta thấy đức thành tín của Chúa vì Xuân về, hoa lại nở và khi hoa nở đó cũng là lúc Xuân về. Thiên Chúa lúc nào cũng thành tín với chúng ta trong sự xoay chuyển của bốn mùa, trong sự vận chuyển của trăng sao tinh tú. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi, nhưng còn chúng ta đối với Ðấng Tạo Hóa của chúng ta thì sao? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hoa Ðào Nở…

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 3)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page