top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

“Hoa Ðào Nở…”


Hoa Xuân thật tươi đẹp nhưng cũng thật mong manh và đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Nếu ngày xưa Vũ Ðình Liên nói rằng: “Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua…” thì năm nay tôi cũng muốn thưa với Bạn, “Mỗi năm hoa đào nở, nhớ đến tình yêu Cha, bày trên thập giá đỏ, chịu chết vì tội ta…” (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: “Hoa Ðào Nở…”

Minh Nguyên: Chúc Tết & Kiêng Kỵ

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page