top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hai Cái Chết


Tôi tự hỏi, khi chết, cái chết mình sẽ ra sao? Vinh quang hay nhục nhã? Lòng ta có sung sướng và trí ta có nhẹ nhàng hay không? Như đã thấy, cái chết của một người vinh hay nhục, thỏa lòng hay ân hận tùy nơi cách sống của người đó. Một người sống ích kỷ, không làm gì cho ai, chỉ biết có mình, chắc chắn khi chết đi sẽ chẳng ai thương tiếc. Một người biết sống cho người khác, sống cho tha nhân, sống quên mình, chắc chắn được mọi người yêu mến và khi chết đi sẽ được mọi người thương tiếc. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Cái Chết

Minh Nguyên: Hôn Nhân: Định Chế Quan Trọng Trong Xã Hội

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page