top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

HA-LÊ-LU-GIA


Kinh Thánh: Thi-Thiên 150


1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài trên bầu-trời về quyền-năng Ngài! 2 Hãy ngợi-khen Ngài vì các việc quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài tùy theo sự oai-nghi cả-thể của Ngài! 3 Hãy thổi kèn ngợi-khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca-tụng Ngài! 4 Hãy đánh trống cơm và nhảy-múa, mà hát ngợi-khen Ngài! Hãy gảy nhạc-khí bằng dây và thổi sáo, mà ca-tụng Ngài! 5 Hãy dùng chập-chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi-khen Ngài! 6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page