top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hội Đồng Giáo Hạt

Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 từ 9:00 giờ sáng cho đến 3:00 giờ chiều cùng ngày, giờ California (Pacific Time) qua trực tuyến/teleconference.21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page