• HTTL Sacramento

Hội Đồng Giáo Hạt

Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 từ 9:00 giờ sáng cho đến 3:00 giờ chiều cùng ngày, giờ California (Pacific Time) qua trực tuyến/teleconference.12 views
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church