top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Học Từ Mẫu Giáo


Có bao giờ quý vị dừng lại, quan sát và suy nghĩ đến đời sống nầy không? Con người chúng ta có nhiều nhu cầu nhưng nhu cầu vật chất hình như chiếm trọn thì giờ của chúng ta và chúng ta không còn để tâm đến việc gì khác nữa cho đến khi ngã bệnh hay thất nghiệp hay gặp khó khăn trong gia đình… lúc đó chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề tinh thần hay tâm linh. Chúng tôi ước mong Quý vị không phải là người như vậy nhưng là người biết để ý đến những vấn đề tâm linh, biết quan sát, học hỏi và ứng dụng cho mình. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Học Từ Mẫu Giáo

Minh Nguyên: Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 1)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page