top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hạt Cải & Men


Người Việt chúng ta thường nói nhỏ li ti, nhỏ như kiến. Người Do-thái thì nói, “Nhỏ như hột cải.” Trong thành ngữ đó Chúa Giê-xu cho thấy rằng nước của Chúa bắt đầu thật nhỏ, nhỏ như hột cải, nhưng khi đã mọc lên rồi thì lớn hơn mọi thứ rau khác. Nước Trời giống như hột cải, lúc đầu nhỏ bé nhưng kết cuộc thật to lớn, vĩ đại. Ðiều quan trọng là hột cải đó có sự sống bên trong. Nếu chúng ta bằng lòng để cho Nước Trời gieo vào lòng chúng ta như hột cải, sức sống đó sẽ sinh sôi nẩy nở và ta sẽ kinh nghiệm được sức mạnh của Nước Chúa trong tâm hồn và ảnh hưởng, lan rộng cho nhiều người quanh ta nữa. Hạt giống đạo đã được gieo ra, nhưng Bạn có bằng lòng tiếp nhận để cho sự sống đó sinh sôi nẩy nở và kết quả trong cuộc đời của Bạn không? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạt Cải & Men

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 14)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page