top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hạn Hán


Câu chuyện hạn hán trong thời tiên tri Ê-li cho thấy chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban mưa cho con dân của Ngài khi họ ăn năn tội và quay lại tôn thờ Chân Thần. Hãy tìm đến với Chúa, kêu cầu Danh Ngài để được tha thứ và cứu rỗi. Chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu là Đấng đã gánh tội và chịu chết thay cho con người tội lỗi. Chỉ qua Chúa Giê-xu chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời quyền năng, cao cả, thánh khiết. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạn Hán

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 16).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page