top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hạn Hán


California bước vào Mùa Hè với những ngày nóng kỷ lục. Hạn hán đang đe dọa nghiêm trọng, hình ảnh những hồ chứa nước cạn khô những khu trồng trọt khô cằn, trông thật đáng sợ. Sau dịch bệnh, bây giờ chúng ta phải đương đầu với nan đề hạn hán. Hạn hán không phải là điều mới lạ. Câu chuyện hạn hán trong thời tiên tri Ê-li cho thấy chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban mưa cho con dân của Ngài khi họ ăn năn tội và quay lại tôn thờ Chân Thần. Đây cũng là điều mà những người tin nhận Chúa phải cầu nguyện cho đất nước nầy. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạn Hán

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 7)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page