top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hành Trình Đời Sống


Bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai, chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, nhưng có những điều nầy chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa Chí Cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta, chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có người bạn đồng hành và cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong Nước Chúa. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hành Trình Đời Sống

Minh Nguyên: Suy Tư Đầu Năm Mới 2022

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page