top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giao Mùa


Chúng ta đang sống trong những ngày giao mùa, giữa cũ và mới, giữa quá khứ và tương lai. Bạn đang có cái nhìn như thế nào vào tương lai? Nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống vì Chúa đã hứa với chúng ta là Ngài đến để cho chiên được sống và sống sung mãn. Bạn đã kinh nghiệm sự sống sung mãn trong Chúa chưa? Ðây là lúc cho Bạn suy nghĩ và quyết định vì dòng thời gian sẽ tiếp tục trôi và sẽ đưa Bạn vào cõi vĩnh hằng. Bạn sẽ bước vào cõi vĩnh hằng đó với tràn đầy hy vọng hay chỉ là một viễn ảnh đen tối? Hãy đến với Chúa Giê-xu hôm nay, Ngài đang chờ đợi để ban cho Bạn một cuộc đời có ý nghĩa và một mục đích sống ngập tràn hy vọng.

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giao Mùa

Minh Nguyên: Hành Trang Cho Năm Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page