top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Gia Tài Của Mẹ (05/05/2022)


Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi: Khi từ giã cõi đời nầy, mình sẽ để lại điều gì cho con cháu không? Nhiều người gắng công ra sức làm ăn để để lại cho con của cải, tài sản. Người thì thúc đẩy con ăn học thành tài để đạt được công danh sự nghiệp. Ai trong chúng ta khi chết đi cũng muốn để lại cho con cháu một gia tài. Tuy nhiên, cũng có khi vì một lý do nào đó mà con cháu của chúng ta đã phải thừa hưởng một gia tài không mấy tốt đẹp cho cuộc đời của chúng. Tuần lễ nầy, nhân Ngày Hiền Mẫu, ngày lễ dành cho các bà mẹ, chúng ta hãy tự hỏi, là những bậc cha mẹ, chúng ta sẽ để lại điều gì cho con cháu trong những thế hệ kế tiếp? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gia Tài Của Mẹ

Minh Nguyên: Tình mẫu tử

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page