top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giăng 3:16


Tất cả chúng ta đều biết là trước sau rồi mình cũng phải từ giã cõi đời nầy. Đời nầy chỉ là tạm và cõi vĩnh hằng là đều mà sâu kín trong tâm hồn ai cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Vậy thì, nói cho cùng, vấn đề của con người là gì? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giăng 3:16

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 8)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page