top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Dối Trá


Giới Răn Thứ Chín dạy rằng, khi làm nhân chứng, dù là trước tòa án, trong gia đình hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta không được nói dối nhưng phải nói đúng sự thật về những gì mình đã nghe và thấy. Làm nhân chứng là điều quan trọng và là một trách nhiệm lớn, vì nếu chúng ta làm chứng dối, cán cân công lý sẽ thiên lệch và có thể gây thiệt hại cho người vô tội. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Dối Trá

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page