top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cuộc Chiến Dai Dẳng


Đời sống con người chúng ta cũng là một cuộc chiến không ngừng, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa thánh thiện và tội lỗi. Kinh Thánh gọi đó là cuộc chiến tâm linh. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cuộc Chiến Dai Dẳng

Minh Nguyên: Andrea Bocelli.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page