top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 37

Updated: Sep 10, 2020

Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. (Châm-ngôn 22:6)


HTTL-VN-Sacto - W372020
.pdf
Download PDF • 320KB

HTTL-VN-Sacto - W372020
.docx
Download DOCX • 22KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 37


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page