top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 36

Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. (Giê-rê-mi 33:3)

HTTL-VN-Sacto - W362020
.pdf
Download PDF • 452KB
HTTL-VN-Sacto - W362020
.docx
Download DOCX • 21KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 36

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page