top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chuyện Cây Táo Rừng


Câu chuyện Cây Táo Rừng luôn luôn cho đi những gì mình có và cậu bé luôn luôn đòi hỏi, hưởng thụ chẳng những dạy chúng ta về đời người chóng qua nhưng cũng dạy chúng ta về tình người, về cách chúng ta cư xử với nhau. Cây Táo Rừng là hình ảnh của người vị tha, sẵn sàng cho đi những gì mình có và lấy đó làm niềm vui cho mình. Mỗi lần cậu bé hái trái, chặt cành hay đốn cả cây thì cây táo đều lấy đó làm niềm vui cho mình. Chúng ta có vui khi sẵn sàng ban cho như vậy không hay luôn khư khư giữ lấy cho mình? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chuyện Cây Táo Rừng

Minh Nguyên: Nguy Hiểm Của Những Luật Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page