top of page

Chớ Quên Các Ân Huệ


Kinh Thánh: Thi-Thiên 103:1-5


1 Hỡi linh-hồn ta, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va!

Mọi điều gì ở trong ta hãy ca-tụng danh thánh của Ngài!

2 Hỡi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va,

Chớ quên các ân-huệ của Ngài.

3 Ấy là Ngài tha-thứ các tội-ác ngươi,

Chữa lành mọi bệnh-tật ngươi,

4 Cứu-chuộc mạng-sống ngươi khỏi chốn hư-nát,

Lấy sự nhân-từ và sự thương-xót mà làm mão-triều đội cho ngươi.

5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,

Tuổi đang-thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.106 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page