top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chết Và Chờ Chết


Thánh Kinh dạy rằng: “Theo như đã định cho mọi người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Ai cũng phải chết một lần, nhưng sau cái chết, mỗi chúng ta phải trình diện với Thiên Chúa để chịu xét xử. Thiên Chúa là Ðấng dựng nên chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về đời sống Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lời Chúa khẳng định: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ ở trên người đó.”

Con là nói đến Ðức Chúa Con, Ðức Chúa Giê-xu, Ðấng chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Chúa Giê-xu chịu chết cho tất cả mọi người nhưng chỉ những ai tin Chúa mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chết Và Chờ Chết

Minh Nguyên: Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page