top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chúa Là Chủ


Con người chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn ai là chủ đời mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn mà không thể quyết định kết quả. Một khi đã chọn người chủ, ta phải chịu phục dưới quyền người chủ đó.

Hoàng đế Phi-líp, cha của A-lịch-sơn đại đế có một tên lính hầu. Tên lính nầy chỉ có một nhiệm vụ là mỗi buổi sáng khi nhà vua thức dậy, tên lính đó chỉ vào mặt nhà vua và nói rằng: “Phi-líp, hãy nhớ rằng ngươi chỉ là một con người mà thôi!” Đây cũng phải là tâm niệm của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ là tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Hãy tôn thờ Ngài, hãy hết lòng, hết ý yêu mến Ngài. Chỉ như vậy ta mới mong đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người quanh ta. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Là Chủ

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 7)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page