top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chúa Giê-xu & Phúc Âm


Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian nầy. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là Nguồn Sống. Trong vấn đề tội lỗi nầy, con người không giải quyết được vấn đề vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Giê-xu & Phúc Âm

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 28)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page