top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cầu Nguyện Đầu Năm - 2021

Trước thềm năm mới, Hội Thánh sẽ dành thì giờ cầu nguyện vào lúc 7PM thứ sáu 1/1 và thứ bảy 1/2 tại nhà thờ. Kính mời quý con cái Chúa cùng tham dự.33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page