top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Các Nhóm Nhỏ

Sinh Hoạt Thiếu Nhi

Chúa Nhật @ 10 a.m.

Khải tượng của Ban Thiếu Nhi là hướng dẫn các em nhận biết và đặt niềm tin nơi Chúa Jesus trước khi bước vào tuổi trưởng thành.


Sinh Hoạt Thiếu Niên

Thứ Sáu @ 7:30 p.m mỗi hai tuần.

Ngoài thì giờ sinh hoạt chung với thiếu nhi vào sáng Chúa nhật, các em thiếu niên từ 13-18 tuổi có thời gian thông công với nhau tại nhà thờ khi cha mẹ nhóm lại.


Thanh Niên, Sinh Viên

Thứ Bảy @ 6 p.m.

Mục tiêu hướng dẫn và khích lệ sinh viên học sinh có một mối tương giao thật sự với Chúa, thể hiện qua sự gắn bó với nhau, yêu thương và phục vụ cộng đồng. 


Ban Thanh Tráng

Thứ Sáu @ 7:30 p.m.

Là những người cha, người mẹ, chúng tôi nhận lấy sứ mạng nuôi dạy con cái trong đường lối Chúa, làm gương trong đời sống đức tin, và xây dựng gia đình Cơ-Đốc hạnh phúc.


Sinh Hoạt Nam Nữ Giới

Chúa Nhật Đầu Tiên Của Tháng

Qua các buổi sinh hoạt Ban Nam Giới & Phụ Nữ mỗi ngày một gắn bó yêu thương nhau, nâng cao đời sống đức tin và tinh thần hầu việc, phục vụ.

257 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page