top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Các Buổi Nhóm

Trường Chúa Nhật

7:30 PM Tối Thứ Bảy


Nhóm Thờ Phượng

10:00 AM Chúa Nhật


Học Kinh Thánh

7:00 PM Thứ Ba & 7:30 PM Thứ Năm


Cầu Nguyện Phục Hưng

9:00 AM Thứ Bảy


Zoom Info:

  1. Gọi số (669)900-6833.

  2. Sau khi máy nói xong thì bấm: 919718339#

  3. Sau khi máy nói xong thì bấm: #

292 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page