top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bill Gates


Tình yêu trong hôn nhân không phải chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn có tình bạn và tình yêu thiên thượng, sống cho phúc lợi của người mình yêu. Và cũng đừng quên, hôn nhân là hợp nhất giữa hai tâm hồn, hai thân xác và cũng là hợp nhất của vợ chồng với Đấng thiết lập hôn nhân là Thiên Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bill Gates

Minh Nguyên: Thiên Chức Cao Trọng

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page