top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ban Chấp Hành

Updated: Apr 23, 2023

Mục Sư Hứa Trung Tín

Mục sư Hứa Trung Tín sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, Việt Nam. Ông sinh hoạt tại Hội Thánh Trương Minh Giảng từ thưở nhỏ và cũng chính là nơi ông gặp gỡ và tin nhận Chúa. Chúa cho Mục Sư có cơ hội đến Thái Lan để hoàn tất chương trình Thần Học và sau đó hầu việc Chúa trong chức vụ phụ tá Mục Sư tại Hội Thánh Trương Minh Giảng.

Trong hơn 20 năm chức vụ, Chúa sử dụng Mục Sư trong nhiều lãnh vực, đặc biệt trong mục vụ Thanh Thiếu Niên, và ông được nhiều bạn trẻ biết đến và quý mến. Mục sư và gia đình di cư đến Sacramento vào năm 2007 và công việc Chúa được mở rộng tại Hội Thánh Sacramento. Chúa chúc phước trên chức vụ của Mục Sư từ những ngày đầu phụ tá cho đến khi trở thành quản nhiệm Hội Thánh từ năm 2010.

Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho Hội Thánh có người chăn bầy đầy ơn, yêu mến Chúa và Hội Thánh!602 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page