top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Ba Điều Tâm Niệm


Thiên Chúa xưng công chính hay kể chúng ta là công chính khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu là Đấng mang tội và chịu án phạt thế cho chúng ta. Tin nơi Chúa Giê-xu là tin vào sự cứu rỗi Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha tội, được kể là công chính.(MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Điều Tâm Niệm

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 38)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page