top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ba Điều Tâm Niệm


Ngày Từ Phụ, Father’s Day, ngày chúng ta dành riêng để bày tỏ lòng biết ơn với những người cha trong gia đình. Đây cũng là ngày nhắc nhở những người cha phải chu toàn bổn phận của người lãnh đạo trong gia đình. Trong Kinh Thánh có một lời dạy dành cho mọi người nhưng đặc biệt là dành cho những người cha vì người xưa nói: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Để có thể tề gia, lãnh đạo gia đình, người cha phải bắt đầu với chính mình, phải biết tu thân. Nhưng thế nào là tu thân? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Điều Tâm Niệm

Minh Nguyên: Trách Nhiệm Làm Cha

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page