top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bữa Tiệc Cuối Cùng


Trước giờ bị bắt và bị giao nộp cho chính quyền La-mã, Chúa Giê-xu đã cùng với các môn đệ ăn bữa ăn cuối cùng với nhau. Đây là bữa ăn mang tính cách từ biệt nhưng đồng thời cũng mang tính cách tiên tri. Chúa cho biết: “Ta nói cùng các ngươi, từ nay, ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.” Vương quốc Đức Chúa Trời đến là khi Chúa Giê-xu trở lại đón tiếp những người tin nhận Chúa vào trong nước của Ngài. Người tin Chúa trông chờ vào ngày cứu rỗi toàn diện đó. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 21)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page