top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bữa Tiệc Cuối Cùng


Giao ước là sự đồng ý thỏa thuận giữa hai bên. Để có thế tha thứ tội cho nhân loại, máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra để giao ước tha thứ được thiết lập. Đức Chúa Trời chỉ có thể tha thứ tội cho chúng ta khi tội lỗi được đền bù. Thiên Chúa công minh thánh khiết không thể tha thứ con người tội lỗi nếu bản án không được thi hành. Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt thế cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha thứ. Chúng ta phải ý thức rằng cái chết của Chúa Giê-xu là vì chúng ta, “Nầy là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho.” Chúng ta phải tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa bằng cách ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu để có phần trong giao ước của Chúa, giao ước đã được viết bằng chính máu của Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 37)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page