top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 11/6/2020 - Bạo Động Mùa Đại Dịch

Updated: Aug 22, 2020


Lòng người là nơi phát xuất mọi gian ác xấu xa, vì vậy, để giải quyết vấn đề, chúng ta phải giải quyết vấn đề của tấm lòng, vấn đề từ bên trong. Nhưng làm sao để giải quyết vấn đề từ bên trong? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:


Mục sư Nguyễn Thỉ: Bạo Động Mùa Đại Dịch.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 19).


Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page