top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bình Thường, Bất Thường Hay Phi Thường


Bạn thân mến, tất cả chúng ta đều đang sống nhưng sống như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta ai cũng muốn sống vui, sống mạnh, sống với một đời sống đầy ý nghĩa. Nhưng làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bình Thường, Bất Thường Hay Phi Thường

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 12)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page