top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bình An


Bình an hay hòa bình là điều con người cần hơn cả để sống. Bình an nói đến bình an trong tâm hồn. Bình an trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta đối diện với mọi hoàn cảnh trên đời dễ dàng và vui sống. Nhưng làm thế nào để có bình an trong tâm hồn?


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bình An.

Minh Nguyên: Trường Ca Messiah & Thiên Tài George Frederic Handel

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page