top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bão Ida


Trận bão Ida thổi vào miền Đông Nam Hoa-kỳ rồi di chuyển lên miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề cho cả một vùng rộng lớn. Điều đặc biệt là các tiểu bang New York và New Jersey đã trải qua lũ lụt lớn không ngờ, bao nhiêu nhà cửa, xe cộ bị ngập trong nước. Đây là điều không ngờ đã xảy ra tại New York.

Kinh Thánh, Phúc Âm Ma-thi-ơ Chương 24 cũng nói đến việc không ngờ như vậy:

“Trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 24:38-39)

Đó là lời Chúa Giê-xu dạy về ngày tận thế, lúc Chúa tái lâm. Chúa cho thấy rằng ngày Chúa trở lại sẽ thình lình, bất ngờ, không ai biết trước tương tự như những ngày trước cơn đại hồng thủy đời Nô-ê. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bão Ida

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 13).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page