top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Cha Chúng Con Ở Trên Trời


Kinh Thánh: Mathiơ 6:9

Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page