top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Cơ Đốc Nhân Và Thế Gian - Phần 1


Kinh Thánh: Mathiơ 6:19-21

19 Các ngươi chớ chứa của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;

20 nhưng phải chứa của-cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu-mối, ten-rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.

21 Vì chưng của-cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.


Câu Gốc: Mathiơ 6:21

Vì chưng của-cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.81 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page