top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Bài Giảng Trên Núi - Cây Nào Trái Đó


Kinh Thánh: Mathiơ 7:15-20

15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.

16Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê?

17Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.

18Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.

19Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

20Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được.


Câu Gốc: Mathiơ 7:17

Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.35 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page