top of page

An nghỉ


Cái an nghi Chúa hứa ban cho chúng ta là sự an nghỉ trong tâm hồn. Có những người nghỉ ngơi luôn nhưng không bao giờ được an nghỉ vì linh hồn họ chưa được an nghỉ. Sự an nghỉ chúng ta cần có là sự an nghỉ trong tâm hồn. Có người cho rằng nếu mình có điều nầy hay đạt được điều nọ chẳng hạn thì mình sẽ an nghỉ, nhưng thực tế cho thấy ta chỉ có thể an nghỉ khi linh hồn chúng ta an nghỉ. Vì vậy sự an nghỉ Chúa hứa ban cho chúng ta là sự an nghỉ tâm linh, trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: An nghỉ

Minh Nguyên: Lòng tin cậy trong hôn nhân.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page