top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tội (12/5/2022)


Không ai sống trên đời nầy có thể vỗ ngực nói rằng mình chưa phạm tội hay lầm lỗi bao giờ! Nói mình chưa phạm tội hay lầm lỗi bao giờ là chúng ta dối mình và dối trá cũng là tội nữa. Con người chúng ta phạm tội vì sinh ra trong tội. Tội lỗi di truyền trong máu huyết chúng ta. Và con người chúng ta cũng có tội vì chính chúng ta làm điều tội lỗi thường xuyên. Không nhất thiết phải giết người hay trộm cắp mới là tội. Tội là sống không đúng với tiêu chuẩn của Thiên Chúa và tội là vượt ra ngoài hay vi phạm luật của Ngài. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tội

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 25)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page