top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tết


Chúng ta có tập tục thăm viếng và chúc nhau trong ba ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu mang những ý nghĩa tốt đẹp và thành thật nhưng dần dần cũng trở thành sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người đặt lòng tin nơi Chúa khi Xuân về không chúc nhưng cầu chúc, hay nói đúng hơn cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn xuống phước. Chính chúng ta không thể chúc ai một điều gì và điều đó sẽ thành sự thật. Chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên Chúa chúc lành hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người là hạnh phúc tha thứ, hay ơn tha thứ. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tết

Minh Nguyên: Chúc Tết & Kiêng Kỵ.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page