top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

24 trên 7


24/7, làm việc luôn, là một phần của đời sống hiện nay nhưng an nghỉ là chương trình của Thiên Chúa cho con người. Không ai trong chúng ta có thể làm 24/7, nhưng nhiều người đã sống 24/7, không bao giờ an nghỉ. Hãy tìm an nghỉ nơi Chúa với đức tin nơi Chúa và rồi chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày, mỗi tuần trong an nghỉ Thiên Chúa dành cho chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: 24 trên 7

Minh Nguyên: Năm Mới, Đời Sống Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page