top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đức Tin


Nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay mù quáng. Hay đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật được minh chứng rõ ràng và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta, chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Tin.

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 29)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page