top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta


Một lần nữa cả thế giới lại hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu giáng sinh. Dòng lịch sử của nhân loại đã được chia đôi qua sự kiện Chúa Cứu Thế ra đời. Người ta nói đến khoảng thời gian trước Chúa và sau Chúa. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của ngày lễ này là gì? Chúa Giê-xu giáng sinh có quan hệ gì đến cá nhân tôi? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Minh Nguyên: Trường Ca Messiah & Thiên Tài George Frederic Handel

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page