top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đời Sống Sung Mãn


Kinh Thánh: III Giăng 1-4

1 Trưởng-lão đạt cho Gai-út là người yêu-dấu, mà tôi thật thương-yêu.

2 Hỡi kẻ rất yêu-dấu, tôi cầu-nguyện cho anh được thạnh-vượng trong mọi sự, và được khỏe-mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh-vượng về phần linh-hồn anh vậy.

3 Vì tôi rất lấy làm vui-vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu-mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào.

4 Tôi nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa.

 

Câu Gốc: III Giăng 2

Hỡi kẻ rất yêu-dấu, tôi cầu-nguyện cho anh được thạnh-vượng trong mọi sự, và được khỏe-mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh-vượng về phần linh-hồn anh vậy.22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page