top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đổi Giờ


Chúa Nhật đầu tháng Mười Một, chúng ta vặn đồng hồ lui lại một giờ để trở về với giờ cũ chúng ta đã vặn lên hôm tháng Ba. Vặn đồng hồ lui tới như vậy là để thích ứng với mùa màng và thời tiết chứ trong thực tế thời gian vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể thay đổi thì giờ chứ không thể thay đổi thời gian. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đổi Giờ

Minh Nguyên: Bất Hòa Trong Hôn Nhân

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page