top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 9, 2024

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. [Khải-huyền 22:12]


“Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. [Revelation 22:12]


Tuần 9 2024
.pdf
Download PDF • 572KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 9'202419 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page