top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 52

Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. [Ê-sai 7:14]


HTTL-VN-Sacto - W522020
.pdf
Download PDF • 284KB
HTTL-VN-Sacto - W522020
.docx
Download DOCX • 24KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 52

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page